Da bi smo došli do saznanja kako je raspoređeno stanovništvo sveta, posmatramo odnos izmedju broja stanovnika i veličine jedne teritorije. Tako dobijamo opštu gustinu naseljenosti, koja se izražava brojem stanovnika/km². Prosešna gustina naseljenosti u svetu je 41 stanovnik/km². Gušće su naseljeni Evropa i Azija, dok su ostali kontinenti ređe naseljeni.

Stare oblasti velike gustine naseljenosti nalaze se oko velikih reka: Hoang Ho, Jangcekjang, Mekong, Ind, Gang,Bramaputra, Tigar i Eufrat, i Nil. Najveću gustinu naseljenosti u Aziji ima Bangladeš (848 stanovnika/km²), koji se smestio u porečju Ganga i Bramaputre.

Nove oblasti velike gustine naseljenosti na Zemlji nastale su pojavom industrije i velikih gradova. Tipične gusto naseljene industrijske oblasti su: severo-istok SAD, zapadna i srednja Evropa i industrijske oblasti Ukrajine, Rusije i Japana. Najgušće naseljene države su: Holandija (388 stanovnika/km²), Belgija (338 stanovnika/km²) i Japan (342 stanovnika/km²).

Oblasti male gustine naseljenosti su: prašume, pustinje, visoke planine i hladni polarni regioni. U Aziji najmanju gustinu naseljenosti (10 stanovnika/km²) imaju pustinjske zemlje: Saudijska Arabija, Oman i Mongolija. U Africi su najslabije naseljene pustinjske države: Libija, Čad, Mauritanija, Sudan i prašumske države Gabon i Kongo.

U Latinskoj Americi, najslabije su naseljene visokoplaninska Bolivija i prašumske oblasti Brazila i Gvajane. U Severnoj Americi slabo su naseljeni: Aljaska, Grenland, i severni delovi Kanade, a u Evropi Island i Skandinavske zemlje.

Advertisements