Integracioni proces potstaknut je širenjem tržišta, ali državne granice još uvek pretstavljaju prepreku i usporavaju povezivanje različitih tržišta. Stoga se države udružuju u regionalna tržišta sa ciljem da se ekonomski tokovi pojačaju i eliminiše uloga državnih granica. Regionalno tržište je samo etapa u integraciji koja će povezati ceo svet i stvoriti svetsko tržište. Da bi se olakšalo međunarodna saradnja evropske zemlje su se grupisale u EU.

Osim Evrope integracioni procesi zahvatali su i druge kontinente. SAD rade na tome da ujedinje obe Amerike u jednu ekonomsku zonu. Severnoamerički sporazum o slobodnoj trgovini „NAFTA“ već ekonomski povezuje privredu SAD, Kanade i Meksika. Kao odgovor Evropskoj Uniji i Japanu, SAD rade na tome da od Amerike stvore najveću zonu slobodne trgovine na svetu.

U Jugoistočnoj Aziji udružilo se 6 država grupacije „ASEAN“ (Indonezija, Tajland, Malezija, Filipini, Singapur i Brunej) u tržište čiji je glavni investitor Japan.Ovo se tržište proširuje na Azijsko-pacifički forum za ekonomsku saradnju –“ APEC“ u koji ulazi 21 zemlja.

U projektu je da do 2020. godine funkcionišu 4 moćne trgovinske grupacije:

  1. APEC (Severna Amerika – Pacifik – Istočna Azija)
  2. NAFTA (Severna Amerika proširena na Južnu Ameriku)
  3. EU (proširena prema istoku i jugu)
  4. Transatlantska zona (povezivanje Amerike i EU)

Za današnje vreme sve više se upotrebljava naziv“ planetarna era“, koji simboliše prevaziđenost državnih granica i besmislenost svakog izolovanja i odvajanja.

Advertisements