Stanovništvo sveta neprekidno se kreće, menja mesto boravka, seli se pojedinačno ili u grupama. Ako se stanovništvo iseljava, broj stanovnika se smanjuje i taj proces naziva se emigracija. Ako se stanovništo doseljava,i time njegov  broj povećava,nastaje imigracija. Sva kretanja stanovništva zovu se zajedničkim imenom migracije. Istorija poznaje mnogobrojna takva kretanja.

Velikom seobom naroda, brojni azijski narodi došli su u Evropu. Velikim prekookeanskim migracijama, Evropljani su naselili druge kontinente, naročito Anglo Ameriku i Australiju. Krajem 19. i početkom 20. veka preselilo se iz Evrope u Anglo Ameriku 42 mil. stanovnika, u Aziju 13 mil, u Južnu Ameriku 9 mil, Afriku 2.5 mil. Ove seobe iz Evrope predstavljale su najjače i najbrojnije migracije na Zemlji. Evropski iseljenici su iz osnove izmenili privredu i kulturu prekookeanskih zemalja.

Uzroci migracije su najčešće ekonomski. Pojavom industrije stanovništvo je naglo krenulo u gradove, ka privredno razvijenijim državama i novim delovima sveta.

Posledice seoba ljudi su brojne: menja se broj stanovništva, geografski raspored i njihova struktura. Jedne oblasti gube, a druge dobijaju radnu snagu različitog profila. Susret starog i novodoseljenog stanovništva otvara put  mešanju različitih rasa i naroda i stvaranje novih. Migracije, zajedno sa prirodnim priraštajem utiču i na gustinu naseljenosti pojedinih kontinenata i zemalja sveta.

Advertisements