U proučavanju stanovništva sveta religija je značajan elemenat, jer je ona imala i ima još uvek veliki uticaj na društvena i ekonomska zbivanja u mnogim zemljama sveta. Verske norme usko su povezane sa odredjenim delatnostima ili sa negajenjem nekih poljoprivrednih kultura i vrste stoke koje bi sigurno odgovarale datoj geografskoj sredini. Poznat je uticaj Islama na zabranu upotrebe svinja za ishranu i hinduizma kod koga je krava sveta životinja, a ne meso za ishranu. U šarenilu vera i verskih shvatanja izdvajaju se tzv. velike ili svetske religije:

-Hrišćanstvo (katolici, protestanti, pravoslavci) ispoveda približno 2 milijarde (32% svetske populacije) pretežno u Evropi, Americi i Australiji. Pojavilo se poćetkom nove ere u delu današnjeg Izraela i Jordana, a u 4. veku postala je državna religija Rimskog carstva. Od 5. do 14. veka širi se po čitavoj Evropi, a nakon otkrića Novog Sveta, i u svim zemljama tog dela ekumene.

-Islam ispoveda 1.2 milijarde ljudi (22%)uglavnom u Severnoj Africi,južnoj i jugozapadnoj  Aziji. To je mlađa religija od hrišćanstva, nastala u 7. veku u srcu arabijskog poluostrva(Meka i Medina).

– Na tlu azije učvrstile su se azijske religije: Hinduizam (10%), Budizam (6%), Konfučijanstvo (5%). Oko 20% stanovništva sveta ne pripada nijednoj od religija (ateisti),

– Kultura je odredjena procentom  pismenog stanovništva, brojem škola i učenika, naučnih ustanova i knjiga, umetničkih dela…

– Razlike u kulturno obrazovnom nivou najbolje ilustruje procenat ljudi u svetu iznad 15 godina koji ne zna da čita i piše: Afrika (55%), Azija (23%), Latinska Amerika (<20%). Najpovoljnija je situacija u Evropi, Anglo Americi i Australiji, gde je nepismenih zanemarljivo malo.

– Danas se u svetu govori više od 5000 jezika. Najviše je u upotrebi engleski jezik (1/3). Ostali rasprostranjeni jezici su španski, francuski, nemački, portugalski, kineski, italijanski i ruski… Više naroda zajedničkog porekla imaju srodne jezike, što je slučaj sa slovenskim narodima.

Advertisements