Za stanovništvo sveta nisu važni samo njegov broj i gustina naseljenosti, već i sastav tj. struktura tog stanovništva.

Biološka struktura je struktura prema polu i starosti i ona se najčešće u vreme ratova ozbiljno poremeti. Jedan od vidova tog poremećaja je odnos u brojnom stanju muškog i ženskog stanovništva. Tako, na primer ,u Rusiji odnos ženskog i muškog stanovništva iznosi 1140 žena : 1000 muškaraca. U svetu je taj odnos 1009 žena : 1000 muškaraca.

Osim po polu, stanovništvo se razlikuje i po starosti. Llica ispod 19 godina nisu privredno aktivna, ali predstavljaju buduće aktivno stanovništvo. Srednja kategorija 20-65 godina je radno sposobna i aktivna. Lica iznad 65 godina predstavljaju uglavnom izdržavano stanovništvo. Najveći % stanovnika ispod 20 godina imaju zemlje sa viskokim prirodnim priraštajem u Africi, jugo-zapadnoj Aziji i Latinskoj Americi. Najviše starog stanovništva imaju one zemlje koje imaju  nizak  prirodni priraštaj i duži životni vek.

Na osnovu razlike u boji kože, visini tela, boji kose struktura sveta deli se na 3 rase:

belu (Evropeidnu ), žutu (Mongoloidnu ), crnu (Negroidnu)

Evropeidna rasa  preovaladava u Evropi, Anglo Americi i Australiji i čine oko 42% stanovništva sveta.

Mongoloidna preovladava u istočnoj Aziji i čini 36%, dok negroidna preovladava u tropskoj Africi i čini 7% stanovnika. Prelazne, mešovite rase preovladavaju u Latinskoj Americi, Africi, jugo-Istočnoj Aziji i Okeaniji i čine oko 15% stanovništva sveta.

Na osnovu zajedničkog jezika, teritorije, ekonomskog života i mentaliteta, stvorile su se tokom istorije zajednice ljudi koje nazivamo narodima. Najbrojniji su: Kinezi, Indijci, Amerikanci i Rusi.

Advertisements