Geografsko proučavanje stanovnika ili demografija predstavlja uvod u šire poznavanje kretanja i delovanja čoveka u naseljenom prostoru i oko njega. Mnoge nauke proučavaju čoveka, ali sa različitih gledišta. Demografiju zanima čovek sa svojim dvojakim obeležjem:

  1. kao element sredine koja ga okružuje
  2. kao modifikatora te sredine

Zadatak demografije je da izloži i objasni razmeštaj stanovništva, kretanje, unutrašnju strukturu i vezu sa prirodnom sredinom.

Demografija nameće potrebu posmatranja niza elemenata prirodne i društvene sredine. Prirodna sredina se sastoji od bioloških i fizičkih struktura koje su nastale prirodnim zakonima i procesima van uticaja ljudi. Zato je prirodna sredina stabilnija i trajnija od svega onog što ljudi stvaraju. Suprotno tome, društvena sredina nastaje i menja se pod neposrednim uticajem ljudskih zajednica. Tako je nastao današnji razmeštaj čovečanstva.

Čovek je najsavršenije biće žive prirode, ali je istovremeno i član društvene zajednice. Prvi čovek se na zemlji pojavio još pre 2 miliona godina. Njegova prapostojbina bila je tropska oblast Afrike i Azije. Iz nje se stanovništvo širilo i postepeno naselilo čitavu Zemlju.

Poznavanje i proučavanje stanovništva sveta povezano je sa mnogim teškoćama i problemima. Jedan od osnovnih problema je neujednačenost statističke dokumentacije. To je posledica veoma velikih razlika u razvijenosti i političkom uredjenju pojedinih zemalja. Specijalizovane službe Ujedinjenih Nacija učinile su veoma mnogo na upotpunjavanju statističkih izvora, ali još uvek nema potpuno pouzdanih podataka o stanovništvu velikih zemalja poput Brazila, Indije, Kine i Indonezije. U nekim zemljama Afrike, Azije i Latinske Amerike se ne zna ni tačan broj stanovnika, a kamoli struktura tog stanovništva.

Advertisements