Posle 2. Svetskog rata dogodile su se mnoge političko-geografske promene. Više zemalja promenilo je državne granice u Evropi. Nemačka je najpre podeljena na Zapadnu i Istočnu Nemačku, da bi se 1990. god. ujedinile. Godine 1991 pribaltičke republike SSSR-a, Estonija, Letonija i Litvanija proglašavaju svoju nezavisnost. Raspadom SSSR osamostaljuju se takođe i  Belorusija, Ukrajina i Moldavija. Raspadom SFRJ bivše republike postaju samostalne države.

Azija je u znatnoj meri izmenila svoj geografski lik. Na verskoj osnovi Indijski podkontinent je podeljen 1947.god na Hindustan i Pakistan. Hindustan, današnja Indija, ima hinduizam kao osnovnu religiju, za razliku od Pakistana koji je naseljen muslimanima. Pakistan je bio podeljen na Istočni i Zapadni, da bi se kasnije Istočni Pakistan odvojio i postao država Bangladeš. Od Francuske Indokine su nastale države: Laos, Kambodža i Vijetnam. Kao posledica 2. Svetskog rata podeljena je Koreja na Severnu i Južnu. Na mestu Holandske Indije danas je nezavisna država Indonezija, a od Britanske Malaje i Severnog Bornea nastala je država Malezija.

Pre 2.Svetskog rata na celom Afričkom kontinentu bile su nezavisne samo 4 države: Etiopija, Egipat,Liberija i Južnoafrička Unija. Arapske zemlje severne Afrike bore se za svoju nezavisnost i stiču je ( Libija, Sudan, Tunis, Maroko , Alžir). Južno od Sahare samo su Gana i Gvineja stekle nezavisnost. Prelomni trenutak nastaje 1960.god.- to je godina  „buđenja Afrike“, jer se na političkoj karti Afrike javlja 17 novih država, tako da je tada bilo ukupno 27 nezavisnih država.

U Latinskoj Americi posle 2.Svetskog rata od nekadašnjih britanskih kolonija nezavisnost stiču: Gvajana, Jamajka, Trinidad i Tobago, Bahami. Nezavisnost stiče i Holandska Gvajana.

Za vreme i posle 2. Svetskog rata nastalo je približno 100 novih država i sada ih u svetu ima 194. Posle ovih burnih promena koje su imale za posledicu potpunu izmenu političke karte sveta, mali je broj zemalja ostao u posedu stranih sila. Ove nesamostalne teritorije zauzimaju manje od 1% svetskog kopna.

Advertisements