Kina obuhvata najveći deo centralne i istočne Azije i zlazi na Tihi okean. Priroda Azijskog kontinenta je pustinjama i visokim planinama izolovala Kinu od njenog zaleđa, pa je njena veza sa svetom Pacifička obala. Odatle je i podela ove zemlje na Unutrašnju i Spoljnu Kinu.

Unutrašnja se naziva i Prava Kina i zauzima oko 40% teritorije, ali u njoj živi 90% stanovništva. Nju sačinjavaju tri velika rečna basena: Hoang Hoa, Jangcekjanga i Sikjanga.

Spoljna Kina obuhvata oko 60% teritorije, ali u njoj živi samo 10% stanovništva. Ovako slabu naseljenost Spoljne Kine uslovljavaju pustinje ( Gobi, Takla – Makan), gole visoravni ( Tibet i Singkjang) i visoke planine.

Velika su mineralna bogatstva kojima raspolaže ova zemlja. Radi se o zalihama kamenog uglja, nafte, antimona, molibdena, volframa. Stara grana kineske industrije je laka industrija, u kojoj dominiraju prehrambena i tekstilna industrija. Centar kineske tekstilne industrije je grad Šangaj.

Kada je u pitanju poljoprivreda, Kina je prva u svetu u proizvodnji pirinča, uljane repice, duvana i pamuka, a isto tako ima i najveći stočni fond svinja i živine. Plodne i obrađene oblasti Kine su velika nizija oko Hoang Hoa, zatim oblast donjeg toka i delte Jangcekjanga i velika kotlina Sečuan.

Posle 2. Svetskog rata veći značaj u privredi dobijaju teška industrija, elektrotehnička i mašinska industrija. Zahvaljujući tome Kina je postala proizvođač mašina i elektrotehničkih aparata. Kao veliko tržište, Kina je danas na 1. mestu u svetu kao najprivlačnija zemlja za strana ulaganja. Uloženi novac doprineo je znatnom unapređenju prerađivačke industrije i podstakao privredni rast iznad očekivanja. Od 1999.godine u sastavu Kine je ponovo  Hong Kong, ali on ima specijalni status.

Advertisements