Južna i jugoistočna Azija (INDIJA)

Južna i jugoistočna Azija je tropsko-monsunska regija. Dva velika poluostrva, Indija i Indokina,kao i ostrva Malajskog arhipelaga zalaze duboko u tropski pojas kojim vladaju vetrovi monsuni. Letnji monsuni donose kiše, koje sa visokim temperaturama stvaraju preduslov za biljne kulture i zemljoradnju, ali mogu i doneti velike štete gusto naseljenom stanovništvu ovih predela. Monsunske kiše nekad dođu prerano ,a nekad zakasne.Zimski monsuni, za razliku od letnjih, donose suvo i vedro vreme.

Indijski podkontinent ograđen je sa severa visokim planinskim vencima Himalaja, na kojima je najviši vrh sveta ( Mont Everest 8850m). U podnožju ovih visokih planina stvorene su velike nizije radom reka koje talože ogromnu količinu nanosa koju nose sa planinskih vrhova. Doline reka Ind, Gang, Bramaputra, Iravadi, Mekong su gusto naseljeni prostori.

Južna Azija je oblast starih kultura koje su uspešno odolevale pred naletima evropskih kulturnih uticaja. Stara civilizacija doline Inda cvetala je istovremeno sa starim civilizacijama Mesopotamije(doline Tigra i Eufrata) i Egipta (dolina Nila). U Indiji su očuvani ostaci gradova sa pravilnim ulicama i izgrađenom vodovodnom mrežom, što nam ukazuje na visok standard ondašnjeg stanovništva.

Indija predstavlja mešavinu rasa, naroda i religija. Najbrojniji su Hindusi (25% stanovništva države), zatim Marati, Tamili i Bengalci. Hinduizam ( ispoveda 85% stanovništva) i Budizam nikli su u Indiji. Reka Gang , pored koje su nastajale i propadale mnoge civilizacije, poznata je kao „majka svih Hindusa“. Kupanje u vodama Ganga je religiozna obaveza , a „sveta voda“ Ganga raznosi se po čitavoj Indiji.

U Indiji se govori više od 200 jezika, od kojih su najrasprostranjeniji hindu i bengali jezik. Kako je Indija dugo bila Britanska kolonija, to je njen uticaj u ovoj i susednim zemljama ostavio vidan trag, naročito u gradovima.

Na navodnjenim poljima južne i jugoistočne Azije razvila se intenzivna zemljoradnja koja je ovaj deo sveta pretvorila u plantaže čaja, jute, uljevite i kokosove palme, pamuka, šećerne trske i tropskog voća. Indija je najveći proizvođač kikirikija, šećerne trske i čaja u svetu.